263. Ingalill Olsen (Indlæg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
263
Speaker role
S-gruppens talsperson
Date

S-gruppen slutter seg til de viktige målene om å stanse tap av biodiversitet, bevare biodiversiteten og ikke minst få til en rimelig og rettferdig utbyttedeling av genetiske ressurser. Det er krevende og vanskelige mål.

Dette handler om vår natur. Vi vet at klimaet er i endring, og at det får konsekvenser for oss i Norden også. Klimaet i Norge har allerede blitt varmere, våtere og villere med resultatet mer flom og mer ras. Arter forsvinner eller blir færre, og situasjonen endrer seg. Vi opplever at makrellen, som hørte til langs kysten av Vestlandet, finner en nå helt opp til Barentshavet.

Vi må mobilisere for framtiden, og framtiden er våre unge. Å verne om biodiversiteten er et viktig arbeid for framtiden til Nordens innbyggere, og S-gruppen støtter opp om det.