305. Ola Johansson (Replik)

Information

Typ
Replik
Tal nummer
305
Person
Speaker role
Midtergruppen
Datum

Jag har inte en replik utan vill snarare understryka vikten av det Rasmus Ling och Mittengruppen föreslår här. Vi har en gemensam byggmarknad i Norden. Vid sidan av att vi saknar gemensamma krav på hållbarhet och återvinning har vi olika byggregler, vilket försvårar, fördyrar och fördröjer bostadsbyggandet. Det är också en viktig sak att ha med sig.

I går diskuterade vi villkoren för den nordiska skogsnäringen, som är producenten av det byggmaterial vi här diskuterar. Det är också viktigt att betona att miljökrav ska gälla samtliga byggmaterial. Man ska inte exkludera något utan se positivt på den utveckling som finns även inom exempelvis betongsektorn.