390. Jorodd Asphjell (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
390
Speaker role
S-gruppen
Datum

Jeg har en liten bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen til både ministerrådet og Nordisk råd. Hvis en kikker litt tilbake i tid, ser en at andelen av BNP som bevilges til Nordisk råd, var langt høyere enn det den er i dag, og det har årlig gått nedover.

Går jeg tilbake og kikker på tallet fra 2004, var det bevilget 30 660 000 til Nordisk råd. Det var den samme summen som ble bevilget hvert eneste år, i ti år - helt fram til 2014 - uten regulering. Det vil si at det har bidratt til at veksten har avtatt, og at vi har langt dårligere handlingsrom enn vi skulle ønske.

Så hadde vi en økning fra 2015 og fram til nå. Nå ligger summen på 33 660 000. I stedet for at en tar kraftige hopp etter x antall år, skulle budsjetter og bevilgninger til Nordisk råd vært indeksregulert hvert eneste år, sånn at vi kunne gjort dette på en mye bedre måte, og det hadde vært mye mer forutsigbart enn i dag.