392. Jorodd Asphjell (Replik)

Information

Typ
Replik
Tal nummer
392
Speaker role
S-gruppen
Datum

På vegne av valgkomiteen skal jeg legge fram valgkomiteens innstilling til de ulike valgene for 2019. Jeg vil først takke sekretariatet for meget god hjelp til å sy sammen forslaget og med hvordan dette skal organiseres. Det er litt komplisert når flere land skal inn med forskjellige partier og partigrupperinger, og vi skal få dette til å gå opp i en god kabal. Men jeg vil understreke at det er en enstemmig valgkomité som står bak forslaget. Som presidenten sa, er forslagene lagt ut på representantenes pulter, slik at dere kan se dem, og jeg skal ikke referere hele innstillingen.

Det vi spesielt skal legge vekt på, er at vi skal velge president og visepresident og formann og nestformann i fagutvalg og kontrollkomité, og forslag til medlemmer i utvalg, i både presidiet og i komiteer, og bestyrelsen i nordisk kulturfond for perioden 2019 og 2020.

Vi har hatt to unge fremadstormende herremenn som president og visepresident fra Norge i denne perioden. Nå er det Sverige som skal ha formannskapsperioden, og det er naturlig å foreslå at det skal være to damer. Valgkomiteens forslag til president for 2019 er Jessica Polfjärd fra Sverige, og som visepresident foreslås Gunilla Carlsson fra Sverige. Jeg refererer ikke de øvrige, men jeg håper rådet slutter seg til valgkomiteens øvrige forslag.