Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norska.

Norden burde samarbeide om å løse fiskerikonflikter

30.10.14 | Nyhet
Fiskebåtar
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
I Nord-Atlanteren fiskes det langt mer enn hva det Internasjonale Havforskningsråd (ICES) anbefaler. Nordisk råd vil at de nordiske landene samarbeider for å løse de gjentagende fiskerikonflikter som oppstår.

Fiskerikonfliktene som har vært mellom de nordiske landene om fiske på sild og makrell har ført fram debatten om nordiske land burde lage regler og blir enige om arbeidsmetoder når det gjelder å løse slike konflikter. Les også: − Avtalen om makrellbestanden er ikke tilfredsstillendeUnder Nordisk råds sesjon i Stockholm stemte rådet for Miljø- og naturressursutvalg forslag om at de nordiske landene bør gjør grep for å forhindre overfiske i våre nordlige områder. Nordisk Råd Utvalget mener at de pågående konflikter er utrykk for at eksisterende rammeverk for fiskeriforvaltningen i området er mangelfull. Det behøves nye vurderinger for å skape grunnlag for langsiktig og holdbar forvaltningen av fiskebestandene, nye vurderinger som de nordiske land i fellesskap kan ta initiativ til.

- Nordisk råds involvering et feilspor

Rådet var derimot ikke enige. De norske medlemmene frykter at dette kan svekke Nordisk råd. 

- Det er allerede en FN-avtale for fiskekvoter og det finnes et internasjonalt organ, (red.anm. Den nordøst-atlantiske fiskerikommisjon), som har som oppgave at bistå kysststatene å samarbeide om fordelingen av fiskekvotene i Nord-Atlanteren. Å involvere Nordisk råd i pågående forhandlinger hvor nasjonale interesser er på spill kan svekke rådet, sier Øyvind Halleraker, norsk medlem i Nordisk råd.Færøysk rådsmedlem, Sjúrdur Skale, deler ikke Norges vurdering. - Dialogen mellom politiker og interessenter i de forskjellige land om pågående fiskekonflikter har til tider vært meget destruktiv og kler ikke Norden. Ifølge Helsingforstalen, som alle nordiske land er underlagt, skal det være samråd om spørsmål av felles interesse som fiskerikonflikter.Nordisk råd vil med dette rekomandere Nordisk ministerråd utvikle og gjennomføre initiativ som forbedrer forutsetningen for langsiktig holdbar forvaltning av felles fiskebestander. Les anbefalingen her.