5.2.
Samarbetsministrarnas presentation av ny vision och strategiska prioriteringar för Nordiska ministerrådet, muntlig, Dokument 7/2019