81. Ruth Mari Grung (Indlæg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
81
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Date

Takk skal dere ha.

Media er avgjørende for velfungerende demokratier. Media former vår virkelighetsoppfatning. Media gir rom for ytring og debatt. Media er med på å sette den politiske dagsordenen. Media overvåker dem som har makt i samfunnet, og dem som styrer.

Vi ser at rettssikkerheten, ytringsfrihet og demokrati er under press i stadig flere land. I kampen mot digitale ekkokammer, store globale aktører som Google og Facebook og en mer fragmentert virkelighet er det viktig å opprettholde et mediemangfold og styrke kompetansen, spesielt i små og mellomstore aviser, på undersøkende og gravende journalistikk.

Gravejournalistikk er ressurskrevende, men helt avgjørende for å få fram informasjon om kritikkverdige forhold i samfunnet vårt. Det største eksempelet vi har, er Panama Papers. Det er et godt eksempel, der over 100 redaksjoner rundt i flere land undersøkte og fikk fram de resultatene som de gjorde.

Senter for undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen i Norge er det første i sitt slag i Norden. De har godt samarbeid med journalistsenteret i Århus og journalistprogrammet ved Göteborgs universitet. Alle de tre byene er nummer to-byer i sine respektive land. Senter for undersøkende journalistikk i Norge har gjennom opplæring og støtte i det året de har eksistert, fått fram ti viktige nyhetssaker, der flere har blitt nasjonale saker.

Sosialdemokratisk gruppe foreslår at de tre institusjonene samarbeider og tilbyr opplæring av redaksjoner i alle de nordiske land og ikke bare i Norge i nettopp gravende journalistikk, og at de videreutvikler metodikken for gravende og undersøkende journalistikk. Målet er å skape nordisk merverdi med å styrke medienes samfunnsoppdrag om å bringe fram nettopp kritikkverdige forhold i samfunnet, bidra til god samfunnsdebatt og styrke vårt demokrati. Forslaget støtter også opp under Island sitt program, som har satt «fake news» som et av sine prioriterte områder. Og, kjære venner, et velfungerende demokrati er faktisk et av de viktigste elementene i den nordiske grunnmuren.