83. Norunn Tveiten Benestad (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
83
Speaker role
Den Konservative Gruppes talsperson
Datum

Vi slåss i dag mot "fake news", publiseringskanaler og plattformer som ikke alltid fremmer etterrettelighet og kvalitet i informasjonsformidling eller ordskifte. Jeg er enig med forslagsstilleren i at kvalitetsjournalistikk og også undersøkende journalistikk er viktig for å sikre et velfungerende demokrati. På den bakgrunnen er det lett å forstå hvorfor et forslag som dette blir lagt fram, og jeg har sympati for det.

Fra Den konservative gruppen vil jeg likevel allerede nå signalisere at dette forslaget ikke er helt enkelt, og det er flere grunner til det. Utdanningene er i utgangspunktet et nasjonalt anliggende, og utdanningsinstitusjonene etablerer jo også, som det står i forslaget, samarbeid på kryss og tvers av landegrensene, der gode fagmiljøer finner hverandre. Det går ikke umiddelbart fram av forslaget hva som vil være merverdien for Norden dersom Senteret for undersøkende journalistikk i Bergen skulle få status som et nordisk senter. Hva mer vil det bringe enn det samarbeidet de kan ha per i dag? Videre stiller vi spørsmål ved om ikke en nordisk senterbetegnelse uten noe mer innhold eller ressurstilførsel vil ha begrenset betydning.

Den konservative gruppen er altså noe betenkt over forslaget slik det foreligger nå.