245. Erkki Tuomioja (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
245
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Datum

Herr president! När vi i S-gruppen välkomnar de konkreta framsteg som vi har tagit i försvarssamarbetet de nordiska länderna emellan är det fråga om ett mycket pragmatiskt samarbete som ger samtliga länder förmåner i kostnadseffektivitet och ökar försvarets prestationsförmåga och trovärdighet. Men det finns fortfarande många möjligheter att gå vidare i detta samarbete. En del av samarbetet är övningsverksamhet, och för oss alla är det då fråga om att vi också ökar vår kunnighet, vår samarbetsfråga och vår kompatibilitet i krissituationer. Övningsverksamhet har också en politisk dimension, och där har vi också ett gemensamt intresse att också se till att det i framtiden inte ges något provokatoriskt innehåll som i sig kunde öka spänning och konfrontationer i våra närområden.

Alla de nordiska länderna har också ett intresse av att välkomna de framsteg i försvarssamarbetet som har gjorts på den europeiska nivån. Där har vi nu senast sett den franska initiativet EI2, och vi är alla med i detta samarbete. Initiativets innehåll och målsättningar ska välkomnas, och den enda bristen i initiativet är att det sker utanför EU:s institutionella ramar och strukturer. Men vi kan som nordiska länder arbeta tillsammans för det att det i framtiden ska komma att vara en del av EU:s strukturer, så att vi undviker att skapa nya skiljelinjer inom EU som skulle vara mycket ovälkomna.