297. Jorodd Asphjell (Hovedindlæg)

Information

Typ
Huvudinlägg
Tal nummer
297
Speaker role
Udvalget for Kundskab og Kulturs talsperson
Datum

De nordiske folkehøgskolene har som felles mål å fremme et aktivt medborgerskap og en tro på at opplysning og utdanning for alle er avgjørende for velferdssamfunnets positive utvikling. Folkehøgskolene bidrar til økt forståelse av vår felles historie, kultur, de nordiske språkene og vårt demokratiske system.

Det nordiske fellesskapet har bl.a. utspring i et nettverk av personlige kontakter over de nordiske grensene. For å fremme et mer integrert Norden må det bl.a. bli færre hinder som gjør det vanskelig å flytte, pendle, studere eller drive næringsvirksomhet over grensene. 

Folkehøgskolene driver folkedannelse, dvs. utdanning og dannelse for voksne. Folkehøgskolene byr på en unik mulighet til å lære om og øke forståelsen for nordiske land og kulturer. Derfor er det også viktig at alle studenter får like muligheter til å studere i et annet nordisk land.

De nordiske statsministrene har uttalt at de nordiske landene skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte regioner. I Nordisk ministerråds handlingsplan for mobilitet 2019-2021 står det at mobilitet og integrering er sentrale elementer i det nordiske samarbeidet, og at uten en høy grad av mobilitet vil samarbeid mellom de nordiske landene forvitre. 

Studenters mulighet til å gå på en folkehøgskole i et annet nordisk land samt gi folkehøgskoler og folkehøgskoleorganisasjoner muligheten til å drive et langsiktig informasjons- og utviklingsarbeid, som komiteen foreslår, bidrar til nordisk nytte, til økt mobilitet og til å oppfylle FNs globale mål om bærekraftig utvikling. 

Agenda 2030, punkt 4.3, understreker: "Senast 2030 säkerställa alla kvinnor och män lika tillgång till yrkesutbildning och eftergymnasial utbildning, inklusive högskoleutbildning, av god kvalitet till en överkomlig kostnad".

Komiteen ønsker at den svenske regjeringen raskt autoriserer den sentrale studiestøtteordningen, altså svensk lånekasse, til å endre regelverket, slik at det er mulig for svenske studenter å søke om studiefinansiering for studier ved folkehøgskoler i Norge og Danmark. 

Jeg har selv hatt tre barn som har gått på folkehøgskoler i Norge. Man knytter bånd med andre ungdommer, fra andre kulturer, i hele landet. Jeg tenker at hvis ungdom i Norden kunne gjort det, på tvers av nordiske land, hadde det kunnet bidra til mer samarbeid og bedre kulturforståelse mellom nordiske land og nordiske ungdommer. Så jeg håper man støtter opp om dette forslaget.