319. Bente Stein Mathisen (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Huvudinlägg
Speech number
319
Speaker role
Udvalget for Velfærd i Nordens talsperson
Date

Jeg skal være rask.

Dette medlemsforslaget, som opprinnelig kommer fra den sosialdemokratiske gruppen, har fått full tilslutning i Velferdsutvalget. Det finnes en del uforståelige grensehindringer i Norden, og en av dem er dette med e-resepter. I dag skriver legene ut resepter til apotekene digitalt når man kommer og trenger en medisin man må ha resept for. Og pasientene, borgerne, går på et apotek, fremviser sin legitimasjon og får ut medisinen sin.

Men hvis for eksempel en svensk person er i Norge og mangler medisin og går på apoteket, får han ikke ut medisinen sin hvis han ikke har en papirresept, og det får man jo egentlig ikke lenger i de nordiske land – man får alt digitalt. Det er i grunnen veldig tungvint når vi er kommet til 2019, hvor det meste er digitalt. Derfor er det viktig at vi får gjort noe med denne grensehindringen.

Jeg vet at det er prosjekter og arbeid på gang som gjelder e-identitet og e-helse, og det er enighet om at det skal være lett å reise, bevege seg og arbeide på kryss og tvers av de nordiske lands grenser. Derfor må det jobbes målrettet med alle grensehindringer som står i veien for denne enigheten, og dette er en av dem. Målet er at nordiske borgere skal kunne hente ut sine e-resepter på apotek i hele Norden, og på sikt også i alle land innenfor EU.

Så på vegne av utvalget for velferd oppfordrer jeg Nordisk råd til å stemme for dette forslaget, og jeg håper at ministerrådet får fart på arbeidet med e-helse, e-resepter og e-identitet, slik at dette snart kan bli en realitet.