367. Ketil Kjenseth (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
367
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Datum

Dette er Midten-gruppens forslag, og jeg er svært glad for at vi har kommet så langt med dette forslaget.

Det er mange arenaer vi må endre for å få til den klimaomstillingen vi står i. Alle sektorer må med, og byggsektoren er en av de viktige i så måte.

Vi må skape markeder som etterspør de riktige produktene, men vi må også gi incentiver til produksjonen for å få til den omstillingen som trengs for å drive fram ny teknologi. Vi må bygge mer i tre, og vi må bruke sement mer målrettet og ikke til alt.

Vi fikk i går et medlemsforslag om CO2-andeler i bygg. Det tenker vi at vi bør implementere i samme sak.

Vi må også skape fossilfrie byggeplasser. I dag bruker vi mye diesel og bensin til transport, for å frakte materialer, og også til oppvarmingen underveis i byggeprosessen.  Det må vi redusere. I tillegg er det store mengder avfall som vi må bruke mer sirkulære løsninger på.

Vi må utvikle standarder mellom de nordiske landene. Utskottet for et holdbart Norden har bl.a. sett på trebyggerier i de nordiske landene. Vi ser at brannregelverket er forskjellig, noe som gjør at noen land vegrer seg for å bygge mer i tre. Vi må skape flere møteplasser. I tillegg er digitaliseringen også en stor mulighet innenfor byggsektoren, ikke minst når det gjelder å få mer kontroll på avfallet og det å kartlegge avfall.

Så må vi gjøre mer når det gjelder forskning og utdanning. Vi må utdanne håndverkere med riktig kompetanse, men også forske mer. Særlig når det gjelder å bygge i tre, har vi forsømt oss. Da mitt lokale universitet skulle ansette en professor i massivtre, var det ingen norske søkere. Det viser at vi er nødt til å utdanne flere og satse mer på trebyggeri og forskning på det.