Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norsk.

Digital North - nordisk-baltisk ministerkonferanse om digitalisering 25. april

07.04.17 | Nyhet
Invitasjon til konferansen Digital North
Nordisk samarbeidsminister Frank Bakke-Jensen og Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og er vertskap for Digital North, en nordisk-baltisk ministerkonferanse om digitalisering. De nordisk-baltiske landene er ledende i Europa på digitalisering, og under konferansen vil landene vedta en ministererklæring som forplikter til tettere samarbeid.

 

Digitalisering er en kjernekomponent i utviklingen av europeisk konkurransekraft. Dette er et sentralt tema når Norge i år leder det nordiske regjeringssamarbeidet hvor hovedprioriteringene er Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden.  

De nordiske og baltiske landene kommer høyt på EUs Digital Economy and Society Index. Danmark topper listen, Norge er nummer to, Finland nummer tre og Sverige nummer fire. Digital North setter tettere politisk samarbeid om digitalisering i Norden og Europa på dagsorden. Blant temaene på konferansen er omstilling, grensekryssende digitale tjenester, smarte samfunn og delingsøkonomi.

Digital North samler ministre med ansvar for digitaliseringspolitikk fra Norden og Baltikum og representanter fra næringslivet i regionen.

  • Digital North - nordisk-baltisk ministerkonferanse om digitalisering

Konferansen arrangeres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i samarbeid med Nordisk Ministerråd og Nordic Innovation.

Konferansen Digital North

Tid og sted: Konferansen åpner 25. april kl 0900 og finner sted på Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20 på Fornebu i Norge. Pressebrief om ministererklæringen skjer kl. 14.15 på Villa Hareløkken - også på Fornebu.Deler av programmet strømmes på www.norden.org. Følg konferansen i sosiale medier under #digitalnorth og #norden2017

Påmelding: Det er trangt om plassen. Ber derfor om påmelding til hek@kmd.dep.no

Her ser du konferansen: