15.3.
Medlemsförslag om en nordisk, digital plattform för betalningar inom och mellan länderna, A 1897/vekst, fremlagt af Den Konservative gruppe