Medlemsförslag om en nordisk, digital plattform för betalningar inom och mellan länderna