Viden som virker i praksis

Styrket nordisk samarbejde på socialområdet

Information

Publish date
Abstract
Nordisk Ministerråd for Social- og Helsepolitik (MR-S) besluttede i 2017 at gennemføre en strategisk gennemlysning af det nordiske samarbejde på socialområdet. Formålet var at udvikle og styrke det nordiske samarbejde på socialområdet, så det er tilpasset landenes behov og aktuelle problemstillinger samt fører til konkrete resultater. Gennemlysningen skulle resultere i en rapport med forslag, som MR-S og Embedsmandskomitéen for Social- og Helsepolitik (EK-S) kan anvende til at udvikle både det eksisterende samarbejde og nye initiativer i et tidsperspek-tiv på 5-10 år.Gennemlysningen er udført af tidligere socialminister og økonomiminister i Island Árni Páll Árnason, som på baggrund af konsultationer med aktører på socialområdet i og uden for Norden har udarbejdet en uafhængig rapport med 14 forslag til, hvordan det nordiske samarbejde på socialområdet kan styrkes.Denne rapport er en del af en serie af strategiske og fremadrettede undersøgelser i Nordisk Ministerråd.  De tidligere undersøgelser, såkaldte strategiske gennemlysninger, omhandler arbejdsliv, miljø, lovgivning, sundhed og energi. Gennemlysningerne er tilknyttet reformarbejdet Nyt Norden i ministerrådet.
Publication number
2018:821