ETC Bygg - Sverige

Nominees SE ETC
Fotograf
Emanuel Hendal
Ett helhetstänkande företag där såväl social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet adresseras samtidigt.

ETC Bygg har nominerats till Nordiska rådets miljöpris 2024

ETC Bygg är ett företag som bygger inkluderande och klimatpositiva hyreshus och kostnadsförmånliga småhus. De har hittills byggt två hyreshus i Västerås, tre i Växjö och har ett större husbygge i Malmö på gång som ska vara klart 2024/2025. 

Husen är s.k. passivhus där värme lagras och återcirkuleras i huset. Klimatsmarta byggmaterial såsom trä och halm väljs med omsorg och nya grundläggningsmaterial testas för att minska koldioxidavtrycket till ett minimum. På taken finns solceller med batterilagringstester med syftet att de boende självförsörjande på energi. 

Hyreslägenheterna har egna växthus för odling på balkongerna och småhusen är försedda med gemensamma odlingslotter utanför husen. Byggföretaget tillhandahåller Bokashihinkar för fermentering av matavfall till näringsrik jord och trädgårdsrådgivning för de boende. Delningsekonomi uppmuntras och möjliggörs genom att erbjuda en pool med elbilar, lånecyklar och verktyg för gemensamt nyttjande.​ 

Företaget är icke vinstdrivande och fastighetsbolagets affärsmodell och finansieringslösning drivs genom en form av crowd-funding, der resulterer i ett helhetstänk där såväl social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet adresseras samtidigt.

Alla ritningar och kunskapsunderlag är fritt tillgängliga på ETC byggs webbplats så att alla kan inspireras och även lära sig av företagets lyckade och mindre lyckade erfarenheter. Transparens och kunskapsspridning är viktiga ledord och ETC Byggs inkluderande modell för hållbart byggande skulle kunna tillämpas och växa på fler platser i och utanför Norden.