Johannes Anyuru

Johannes Anyuru
Photographer
Mercies May
Johannes Anyuru: En storm kom från paradiset.

Johannes Anyuru, född 1979, debuterade 2003 med diktsamlingen "Det är bara gudarna som är nya", han har arbetat som musiker och dramatiker, och romandebuterade 2010. Vi nominerar härmed hans andra roman, En storm kom från paradiset, vars titel är inspirerad av Walter Benjamins ord om Historiens ängel.

Historiens ängel är vänd mot det förflutna, backar in i framtiden och betraktar med förfäran historiens terror, den ständigt pågående katastrofen. En storm från paradiset tvingar ängeln att ständigt baklänges slungas in i framtiden och för alltid drivas ut ur Eden.

Walter Benjamins bild om historiens ängel dubbelexponeras i Anyurus roman.  Huvudpersonen, en ung man från Uganda, utbildas till stridspilot i Grekland som ett led i sitt hemlands militära uppbyggnad. Han är stolt över sina färdigheter som flygare och ser fram mot en ljus framtid.  Men 1971, strax innan han ska ta sin examen, griper Idi Amin makten i Uganda genom en statskupp och krossar hans livsdröm.

Johannes Anyuru har i romanform gestaltat sin fars öde, som slås sönder av storpolitiken, av historiens stormar.  Fadern, kallad P, kan inte återvända till terrorns Uganda, men väljer att resa till Zambia med det enda målet att få flyga, men grips direkt som misstänkt spion. Han förs till Dar-es-Salaam, och utsätts för klaustrofobiska förhör. En vindlande odyssé följer i det afrikanska 70-talet, präglat av stammotsättningar, statskupper och gerillafraktioner, där våld, förnedring, utblottning och terror är vardag.

Med stilistisk briljans, självklar närvarokänsla och ett gnistrande bildspråk beskriver Anyuru en exiltragedi. Drömmen om att flyga blir både konkret och mytiskt metaforisk.  Den unge ugandiern blir en Ikaros, en fallen ängel, som störtas från sin bländande flykt. I det nya landet Sverige möter den vingklippte P antingen en öppen rasism som när skinheadsen vrålar: ”Åk tillbaka dit du kom”, eller ett kompakt ointresse. Det skövlade afrikanska landskapet motsvaras i Sverige av en annan förödelse, en blindhet för det unika existentiella människoödet.

Kraften i Anyurus roman är hypnotisk. På en svindlande prosa åskådliggörs ett enskilt stolt och särpräglat öde, gömt som under en osynlighetskappa i ett likgiltigt eller rasistisk präglat Sverige. Anyurus tragiskt vackra berättelse vidgar sig till en mytologisk och politisk berättelse om sökandet efter fadern, efter historien, efter rättvisan. En storm kom från paradiset är ett mästerverk som tvingar oss att ompröva inte bara synen på vårt hemland, utan också på varje människa vi möter, som har rötter utanför den egna erfarenheten,

Eva Ström