Arbetsrättsutskottet

Utskottet ska bland annat utbyta information och erfarenheter på det arbetsrättsliga området inom Norden. Därutöver ska utskottet driva igenom projekt som har med arbetsrätt att göra och löpande utvärdera och följa upp de pågående projekten.

Contact