Arbeidsrettsutvalget

Utvalget skal blant annet utveksle informasjon og erfaringer innenfor Norden på det arbeidsrettslige området. Videre skal det iverksette prosjekter som har å gjøre med arbeidsrett og løpende vurdere og følge opp prosjekter som er i gang.

Contact