Bedømmingskomiteen for Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris

Mandatperioden gjelder 1.1.2017-31.12.2020

Informasjon

Innhold