Bedømmingskomiteen for Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris

Mandatperioden gjelder 1.1.2021-31.12.2024

Informasjon

Kontakt

Innhold