Info Norden Åland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta rörligheten för medborgare som vill flytta, arbeta, studera eller etablera företag över de nordiska gränserna.
Info Norden har telefontid måndag till fredag, 10:00-16:00.

Information

Postadress

Ekonomiegatan 1
AX 22100 Mariehamn
Åland

Contact
Telefon
+358 44 733 5779