Info Norden Island

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden. Informationstjänstens telefonservice är öppen måndag till fredag, klockan 9-15.

Information

Postadress

Óðinsgötu 7
101 Reykjavik
Island

Kontakt
Telefon
+354 511 18 08

Innehåll

Personer