Info Norden Island

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta rörligheten för medborgare som vill flytta, arbeta, studera eller etablera företag över de nordiska gränserna.
Info Norden har telefontid måndag till fredag, 9:00-15:00

Information

Postadress

Óðinsgötu 7
101 Reykjavik
Island

Contact
Phone
+354 511 18 08