Info Norden Island

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Formålet er å lette mobiliteten for innbyggere som vil flytte, jobbe, studere eller etablere bedrift på tvers av de nordiske grensene.
Info Norden har telefontid mandag til fredag, 9:00-15:00.

Information

Postadresse

Óðinsgötu 7
101 Reykjavik
Island

Contact
Phone
+354 511 18 08