Nordisk arbetsgrupp – Nordsyn

Gruppen ska samordna de nordiska ländernas myndighetsarbete kring ekodesign och energimärkning och verka för bättre krav och bättre marknadskontroll.

Information

Postadress

Box 310, 631 04 Eskilstuna, Sverige

Contact
Telefon
+ 47 452 77 457

Content

    Persons
    Publications
    Information