Nordisk arbetsgrupp – Nordsyn

Gruppen ska samordna de nordiska ländernas myndighetsarbete kring ekodesign och energimärkning och verka för bättre krav och bättre marknadskontroll.

Information

Postadress

Secretary:
Maj Dang Trong
Nordic Energy Research
Stensberggata 25
0170 Oslo

Contact
Phone
+47 470 19 546

Content

    Persons
    Publications
    Information