Nordiska ämbetsmannakommittén för kulturellt samarbete (ÄK-K)

ÄK-K består av ämbetsmän från kulturministerierna i de nordiska länderna samt på Färöarna, Grönland och Åland. Kommittén möts tre gånger om året och förbereder ministrarnas möten samt leder det praktiska arbetet med att genomföra kulturpolitiken.

Information

Postadress

Nordisk Ministerråd
Ved Stranden 18
1061 København K