Nordisk embetsmannskomité for kulturelt samarbeid (EK-K)

EK-K består av embetsmenn fra kulturdepartementene i de nordiske landene og Færøyene, Grønland og Åland. Komiteen møtes tre ganger i året og forbereder ministrenes møter samt leder det praktiske arbeidet med å realisere kulturpolitikken.

Information

Postadresse

Nordisk Ministerråd
Ved Stranden 18
1061 København K