7. Ministerrådsforslag og redegørelser

Fru president! Tack för möjligheten att lägga fram denna presentation! Språket är ett mäktigt verktyg och en förutsättning för att skapa förståelse, igenkänning och möten människor emellan. Den...

Related case: Redegjørelse om oppfølgning av språkdeklarasjonen med landrapporter (Dokument 11/2018)

Fru president, nordiska vänner och kollegor! Jag vill å utskottets vägnar börja med att tacka statsrådet för en bra redogörelse och för hur arbetet med målen i språkdeklarationen ser ut och följs...

Related case: Redegjørelse om oppfølgning av språkdeklarasjonen med landrapporter (Dokument 11/2018)

Frú forseti. Ég þakka mikilvæga skýrslu um norræna málstefnu. Aukið norrænt samstarf byggist ekki síst á því að við getum átt samskipti á hinum skandinavísku tungum þrátt fyrir ásókn enskunnar....

Related case: Redegjørelse om oppfølgning av språkdeklarasjonen med landrapporter (Dokument 11/2018)

Fru præsident, kære kolleger.

Også i den socialdemokratiske gruppe er vi jo fuldstændig enige i sprogdeklarationens hensigter, og vi er også glade for og tilfredse med det arbejde, som er...

Related case: Redegjørelse om oppfølgning av språkdeklarasjonen med landrapporter (Dokument 11/2018)

Tack för de väldigt fina ord som sas! Jag får på ministerrådets vägnar tacka för de positiva kommentarer som deklarationen har fått. De förslag och kommentarer som har lämnats kommer att föras...

Related case: Redegjørelse om oppfølgning av språkdeklarasjonen med landrapporter (Dokument 11/2018)

Ärade president och bästa delegater för det Nordiska rådet! Jag är tacksam för möjligheten att presentera ministerrådets digitaliseringssamarbete. Nordiska ministerrådets samarbete kring ...

Related case: Redegørelse om det nordiske digitaliseringssamarbejde (Dokument 14/2018)

Fru president! Tack, samarbetsministern, för en bra och innehållsrik information och redogörelse!

Vi i utskottet ser mycket positivt på den utveckling som skett under de senaste åren och...

Related case: Redegørelse om det nordiske digitaliseringssamarbejde (Dokument 14/2018)

Tack fru ordförande! Från mittengruppens sida vill vi sätta fokus på två saker och framför allt på de tankar som finns om att utveckla ett nordiskt eID. Men vill också framhålla några farhågor i...

Related case: Redegørelse om det nordiske digitaliseringssamarbejde (Dokument 14/2018)

Tack för dessa inlägg! Jag är helt överens om att den digitala infrastrukturen är en av de centrala frågorna. Hur den ska finansieras, och också hur mycket det ska vara via marknaden och bolagen, ...

Related case: Redegørelse om det nordiske digitaliseringssamarbejde (Dokument 14/2018)

Fru president! Ärade nordiska vänner! Den värmebölja som har drabbat oss alla denna sommar är ett tydligt exempel på att klimaförändringarna är här och nu. Den internationella klimatpanelens...

Related case: Ministerrådsförslag om nytt samarbetsprogram för miljö- och klimatsektorn