147. Anne Berner (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
147
Person
Speaker role
Finlands samarbejdsminister
Datum

Ärade president och bästa delegater för det Nordiska rådet! Jag är tacksam för möjligheten att presentera ministerrådets digitaliseringssamarbete. Nordiska ministerrådets samarbete kring digitalisering har sedan hösten 2017 organiserats under ett ministerråd för digitalisering, MR-DIGITAL, med tidsbegränsat mandat för perioden 2017-2020. Arbetet baserar sig på den nordisk-baltiska ministerdeklarationen som undertecknades vid ministerkonferensen Digital North här i Oslo i april 2017. Här åtog sig regeringarna att främja digitalisering genom att utveckla gränsöverskridande digitala tjänster genom att stärka våra företags konkurrenskraft genom digital innovation och genom att genomföra EU:s digitala inre marknad i vår region.

Prioriterade insatser har kommit till på två områden. I maj detta år kom de nordiska statsministrarna överens om mer konkret och ambitiöst samarbete för att bygga ut 5G i Norden. Likaså i maj åtog sig ministrarna för digitaliseringen att stärka samarbetet om användningen av artificiell intelligens. Låt mig kort redogöra för de tre prioriterade insatserna.

Först, de nordiska och baltiska länderna delar målet om att införa ömsesidigt erkännande av elektronisk identifikation. Målet är att nordbor i hela regionen ska kunna använda sina nationella verktyg för elektronisk identifikation när de närmar sig till exempel pensionskassor, arbetskraftsbyråer, läroinrättningar, banker eller företag. De tekniska lösningarna finns, men det kommer också att krävas mycket tillit och vilja för att kunna ta dem i aktivt bruk. Genomfört på bred front kan det här kommande år bli ett allt viktigare bidrag till gränshindersarbetet och till visionen om en integrerad region.

Jag vill också framhäva en annan prioriterad insats, nämligen 5G-teknologin. Den handlar inte bara om snabbare internetförbindelser. Allt vi har i bruk kommer att kunna kommunicera utan fördröjning.

Detta är visionen: vår industri och våra städer blir smartare, liksom våra hem och de tjänster vi vill köpa. Nu är nästa steg att realisera visionen. En nyckelinsats är att säkra spektrum för testning av 5G-teknologi och att främja testmiljöer inom valda industrier och sektorer. Det är viktigt att först kunna utveckla de första applikationerna och att marknaderna blir växande.

MR-DIGITALs handlingsplan för det nordisk-baltiska 5G-samarbetet blir i dag presenterat på statsministrarnas möte. Vi kan också samarbeta utanför MR-DIGITAL. Nordiskt-baltisk samverkan kan till exempel vara
nyttig då EU förbereder sig för världskonferensen om radiokommunikation nästa år. Där väntas harmonisering av spektrum komma upp.

Den tredje insatsen handlar om artificiell intelligens som det globalt satsas mycket på. Effektivt och rätt använd kan den bidra till bättre tjänster, effektivare resursutnyttjande och hållbar utveckling. På det här området av digitaliseringen har Norden ett intresse att hoppa på den accelererande utvecklingen, byta erfarenheter och samarbeta, bland annat med hur man kan lösa de etiska och juridiska problem som följer med. Det är till exempel viktigt hur vi kan säkra att utvecklingen sker med respekt för den digitala integritet vi har i Norden.

De inledda aktiviteterna under MR-DIGITALs första år vittnar om ett stort engagemang för nordiskt-baltiskt samarbete kring digital omvandling. Jag ser det som mycket lyckat att de baltiska länderna deltar i vårt samarbete. Brett deltagande och kompletterande erfarenheter befäster våra samhällens styrkepositioner.

Jag vill tacka Nordiska rådet för intresse och stöd till det nordiska samarbetet kring digitalisering. Vi ser fram emot att återkomma med också mer konkreta resultat. Tack för ordet.