149. Axel Jonsson (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
149
Person
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Datum

Tack fru ordförande! Från mittengruppens sida vill vi sätta fokus på två saker och framför allt på de tankar som finns om att utveckla ett nordiskt eID. Men vill också framhålla några farhågor i den diskussionen. Det står nämligen klart att Finlands konkurrens- och konsumentverk och Befolkningscentralen som bäst utreder ett statligt  eID, när vi i Norden har utgångspunkten att det fortsättningsvis ska vara mobila bankID:n som gäller. Samma tankar har man i Sverige där man i en utredning i år presenterade tankar om statlig eID.

Det här är ett viktigt vägval för oss att göra. Ska vi satsa helhjärtat på statlig eID eller ska vi gå in för mobil bankID, som vi har diskuterat så här långt? Det är viktigt att vi fattar samma beslut i Norden, att vi inte går in för olika lösningar, för då blir den här debatten snabbt irrelevant. 

Jag skulle gärna fråga ministern hur hon ser på den saken. Hur förhindra solospel från de enskilda nordiska medlemsländerna och självstyrande områdena i den här frågan?

Ett av de andra prioritetsområdena är 5G-nätet, och där har vi ju en fantastisk historia inom det nordiska samarbetet med NMT-nätet, som 1981 egentligen lade grunden för både Nokias och Ericssons framgångssagor senare genom att vi i Norden gick in för en gemensam standard.

Men här handlar det ju, precis som Pyry Niemi var inne på, om att vi också måste lösa frågan om vem som betalar, 1981 gick vi framför allt in för en gemensam standard. Standarden finns ju redan i dag, det är inget svårt beslut att fatta att vi ska satsa på 5G. Men vem ska betala för utbyggnaden? Där behöver vi en gemensam nordisk notering, strategi, det är min absoluta övertygelse. Tack fru ordförande för ordet.