9. Forsvarsministrenes redegørelse

Takk for invitasjonen. De nordiske land er, som vi vet, forskjellige, har ulike sikkerhetspolitiske tradisjoner, ulike sikkerhetspolitiske tilnærminger og ulike sikkerhetspolitiske tilknytninger....

Related case: Forsvarsministrenes redegørelse 2018, mundtlig, (Dokument 18/2018)

Tack ordförande, värderade minister! Tack för den försvarspolitiska redogörelsen. Det nordiska samarbetet kan ge gott mervärde också på det försvarspolitiska...

Related case: Forsvarsministrenes redegørelse 2018, mundtlig, (Dokument 18/2018)

Forsvarssamarbeid og sikkerhetssamarbeid om hvilken modell man velger, er et nasjonalt anliggende. Det er et viktig prinsipp som vi også i denne tida skal ...

Related case: Forsvarsministrenes redegørelse 2018, mundtlig, (Dokument 18/2018)

Arvoisa puhemies! Puhun myös autonomisista aseista, joihin ministeri viittasi.

Me kaikki tiedämme sen, että tekoälyä kehitetään maailmassa erittäin laajalla rintamalla...

Related case: Forsvarsministrenes redegørelse 2018, mundtlig, (Dokument 18/2018)

Det er et veldig godt spørsmål, som vi også jobber med i nordisk sammenheng. Vi har utarbeidet en rapport som går på det med autonome våpen, autonome...

Related case: Forsvarsministrenes redegørelse 2018, mundtlig, (Dokument 18/2018)

Tak for det, formand, og tak til den norske forsvarsminister. Den nordiske region er helt særlig på rigtig mange måder. Vores lande minder meget om hinanden med fælles værdier og...

Related case: Forsvarsministrenes redegørelse 2018, mundtlig, (Dokument 18/2018)

En av de felles egenskapene ved de nordiske demokratiene, en av styrkene våre, er at innbyggerne våre har tillit til det vi holder på med. Når det gjelder cyber, påvirkningsoperasjoner, forsøkene...

Related case: Forsvarsministrenes redegørelse 2018, mundtlig, (Dokument 18/2018)

Fru president! Tack, försvarsministern, för redogörelsen! Och ett varmt tack till Norge för det stöd som ni gav Sverige under skogsbränderna i somras! Era sju helikoptrar spelade en viktig roll...

Related case: Forsvarsministrenes redegørelse 2018, mundtlig, (Dokument 18/2018)

Da jeg åpnet innlegget mitt med å si at vi skal ha stor respekt for de lange linjene, og vi skal ha stor respekt for de forskjellige landenes valg, så mener jeg det, og jeg mener det er ethvert...

Related case: Forsvarsministrenes redegørelse 2018, mundtlig, (Dokument 18/2018)

Tak for det. I august 1945 blev verden chokeret, da USA sprængte to bomber over Japan - atomvåben, forfærdelige våben. Først den 7. juli 2017 besluttede FN at arbejde med en resolution, der...

Related case: Forsvarsministrenes redegørelse 2018, mundtlig, (Dokument 18/2018)