193. Frank Bakke-Jensen (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
193
Speaker role
Norges forsvarsminister
Date

Forsvarssamarbeid og sikkerhetssamarbeid om hvilken modell man velger, er et nasjonalt anliggende. Det er et viktig prinsipp som vi også i denne tida skal løfte opp og holde høyt. Den nordiske styrken ligger jo, mener jeg, i at vi har stor respekt for de lange linjene. Vi har stor respekt for at Finland og Sverige har valgt å være alliansefrie, men vi ser dem også som en del av det vestlige forsvarssamarbeidet. Jeg opplever at mine kollegaer har stor respekt for at vi har valgt å være medlem i NATO, ikke finner det videre problematisk, samtidig som jeg opplever at vi får god hjelp av de nordiske land som er medlem av EU, når vi diskuterer det europeiske forsvarssamarbeidet, Pesco, European Defence Fund. Vi får nyte godt av vennene våre når vi har behov for informasjonsutveksling eller behov for å spille inn våre posisjoner.

Jeg mener det nordiske forsvarssamarbeidet nå er veldig bra. Det er konkret, og det er tett. En kommisjon eller en rapport vet jeg ikke riktig om det vil være tida for akkurat nå. Vi har ikke sett det behovet i NORDEFCO-samarbeidet. Vi har tvert imot sagt at vi vil satse på en visjon, samtidig som vi vil se om vi kan lage en mer konkret handlingsplan. Vi har lyktes med å holde ting så konkret som mulig, og jeg mener vi har vist god framdrift i det arbeidet de siste årene. Så jeg tror at foreløpig vil en sånn kommisjon og en sånn rapport være et nytt dokument. Jeg mener at vi er bedre tjent med det konkrete arbeidet vi gjør nå om dagen.