13. Nye medlemsforslag

Arvoisa presidentti! Hyvää huomenta, hyvät kollegat!

Kyse on siis keskiryhmän ehdotuksesta ympäristörahoituksen arkkitehtuurista.

Tällä hetkellä me Pohjoismaathan olemme etunenässä...

Related case: Medlemsförslag om att förstärka de nordiska miljöfinansieringsinstrumenten

Herr president! Jag vill glädja församlingen med att säga att jag i samma ärende tar upp medlemsförslaget under punkt 13.21, som är elektrifiering av sjöfart och hamnar. Vi kan alltså dra ett...

Related case: Medlemsförslag om att elektrifiera Norden

Herr president! Som medlemmar av Nordiska rådet arbetar vi hårt för att åka rörligheten över de nordiska gränserna men inte för allt och inte för alla. Vi har ett växande problem i Norden med...

Related case: Medlemsförslag om nordiskt polisiärt samarbete mot cyberbrottslighet och inom forensiskt arbete

Vi trenger det blodet vi kan få, og det er grunn til å tro at måten regelverket for bloddonasjon er utformet på i dag, er en form for diskriminering av homofile personer som jeg mener det ikke er...

Related case: Medlemsförslag om att tillåta sexuella minoriteter att donera blod

Herr president! Som ny i Nordiska rådet är jag här för att se och lära, tänker jag.

En sak som jag har studsat lite över är en del av de frågor som vi tar upp. Jag tänker: Varför är de här...

Related case: Medlemsförslag om att tillåta sexuella minoriteter att donera blod

Jeg mener dette spørsmålet kan tas opp her i Nordisk råd på lik linje med veldig mange andre spørsmål, rett og slett fordi det er en regional utfordring i Norden som like gjerne kan løses på et...

Related case: Medlemsförslag om att tillåta sexuella minoriteter att donera blod

Herr president! Jag tänker lite motsatt. Detta ligger under både nationell och medicinsk kompetens. Det handlar inte om mobilitet. Detta är en av de frågor som jag som sagt funderar på vad den har...

Related case: Medlemsförslag om att tillåta sexuella minoriteter att donera blod

Det er greit at du har andre oppfatninger enn meg på dette området, men jeg mener det ikke er noen skjellig grunn til å diskriminere på den måten som det gjøres i dag. Når jeg har sett på...

Related case: Medlemsförslag om att tillåta sexuella minoriteter att donera blod

Herr president! Nordiska vänner och kollegor! Jag talar på partigruppen Nordisk frihets vägnar om medlemsförslaget om en gemensam strategi för nordisk krisberedskap.

Liksom flera av rådets...

Related case: Medlemsforslag om Nordisk kriseberedskab

Tak. Jeg vil gerne sige, at det her forslag meget lignede det forslag, vi havde udarbejdet i Nordisk Grønt Venstre. Det er meget vigtigt, at vi koordinerer indsatsen, men også at vi laver fælles...

Related case: Medlemsforslag om Nordisk kriseberedskab