13. Nordisk Råds interne anliggender og beretninger

Præsident: HENRIK DAM KRISTENSEN

Dokumentation:

Nordisk Råds årsberetning 2015, Dokument 1/2016

Kontrolkomitéens beretning om virksomheden 2016, Dokument 18/2016

Betænkning over Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd om Nordisk Råds regnskab for 2015, C 4/2016/kk

Betænkning over Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om Nordisk Ministerråds virksomhed for 2015, C 3/2016/kk

Betænkning over Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2015, C 5/2016/kk

Færdigbehandling og opretholdelse rekommandationer, fremstillinger og interne beslutninger, Dokument 16/2016

Beslutning:

Rådet besluttede at tage Dokument 1/2016 til efterretning.

Rådet besluttede at tage Dokument 18/2016 til efterretning.

Rådet besluttede at tage Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd om Nordisk Råds regnskab for 2015, C 4/2016/kk, til efterretning.

Rådet besluttede at tage Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om Nordisk Ministerråds virksomhed for 2015, , C 3/2016/kk, til efterretning.

Rådet besluttede at tage Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2015, C 5/2016/kk, til efterretning.

Rådet besluttede at tage Dokument 16/2016 til efterretning.

Herr president! Kontrollkommittén har som uppgift att granska och kontrollera de verksamheter som finansieras med gemensamma nordiska medel i rådets och ministerrådets regi. Vi följer även upp...

Arvoisa presidentti! Hyvät pohjoismaiset veljet ja sisaret! Tarkastuskomitean toimintakertomuksessa esille nouseva kahdeksan vuoden sääntö ja sitä koskeva vuoropuhelu herättää tunnetusti...