2018 – Ett år med mycket nordisk nytta

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
2018 var ett högintensivt år för Nordiska ministerrådet, och ett år som tydligt visade att det nordiska samarbetet ger konkreta resultat på en rad områden, både när det gäller internt i Norden och internationellt.I denna sammanfattning kan du läsa om några av de resultat som det nordiska samarbetet nådde under 2018. Det är inte en fullständig beskrivning, utan här sätter vi fokus på några av de mest betydelsefulla resultaten.
Publikationsnummer
2019:722