Bästa tillgängliga teknik (BAT) för nordisk betongindustri

Information

Publish date
Abstract
På uppdrag av Nordiska ministerrådets BAT-grupp, har RISE CBI Betonginstitutet tillsammans med Vahanen Environment Oy genomfört ett projekt om bästa tillgängliga teknik (BAT) för den nordiska betongindustrin. Syftet med projektet har varit att• göra en översyn och beskriva betongindustrin i Norden• beskriva de tekniker som används i branschen• definiera och beskriva de viktigaste miljöaspekterna ur ett nordiskt perspektiv• identifiera och beskriva tekniker som kan ingå i överväganden om BAT i betongindustrin.Informationen i rapporten kan användas av betongindustrin, miljökonsulter samt miljömyndigheter i de olika länderna. BAT-gruppen är en undergrupp till den nordiska arbetsgruppen för Hållbar Konsumtion och Produktion (HKP).
Publication number
2018:528