Hållbar utveckling i Arktis

Nordiska ministerrådets arktiska samarbetsprogram 2012-2014

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Nordiska ministerrådets arktiska samarbetsprogram etablerades år 1996 och har under årens lopp vuxit i betydelse och omfattning. Insatsområdena täcker in ett brett spektrum av projekt och initiativ av olika slag.
Publikationsnummer
2012:402