Miljöpåståenden för textilier på den Nordiska marknaden

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Rapporten kartlägger en stor mängd av de miljömärkningar och miljöuttalanden som används framförallt på hemtextil och kläder på den Nordiska marknaden. Syftet med studien har varit att samla ett kunskapsunderlag kring vilka miljömärkningar och miljöuttalanden som används på textil i Norden; hur de används och hur de kan bidra till en minskad miljöbelastning. Kartläggningen inkluderar totalt 56 märkningar och miljöuttalanden. Arbetsgruppen Hållbar konsumtion och produktion(HKP) under Nordiska ministerrådet för miljö och klimat har initierat detta projekt med avsikten att scanna av den nordiska textilmarknaden med fokus på de märkningar eller miljöpåståenden som konsumenten möter. Arbetsgruppen anser att vidare och djupare studier behövs för att analysera och värdera varje märke/påståendes positiva, negativa eller ”ingen påverkan alls” effekt.
Publikationsnummer
2019:506