Nordiska barns bilder av mat och ätande

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Hur äter barn i Norden? Vad har de för tankar om den mat de äter? Hur ser de på hälsosam och ohälsosam mat och vilka är deras favoriträtter? Det var några av de frågor som forskarna i pilotstudien Nordiska barns bilder av mat och ätande sökte svar på. 59 barn, 10-11 år i Danmark, Norge, Finland och Sverige har deltagit i undersökningen, där de med engångskameror har fotograferat sina matmiljöer och sedan diskuterat bilderna tillsammans med forskaren. Barnen visade sig vara väl medvetna om vad som anses hälsosamt och ohälsosamt, men de hade också god kulturell kompetens vad gäller var och när man äter olika typer av mat. Hälsosam och ohälsosam mat tillhör var sina kulturella kontexter och de medverkar också till att definiera dessa kontexter. Favoritmaten är allt från traditionella rätter som fiskpinnar och köttbullar till nya internationell mat som tacos och thai-mat.
Publikationsnummer
2006:566