Nordsyn Slutrapport 2015

Nordiskt marknadskontrollsamarbete kring ekodesign och energimärkning

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Nordsyn är ett nordiskt samarbete kring marknadskontroll/tillsyn av ekodesign och energimärkning. Inom Nordsyn har ett samarbete kring informationsutbyte, implementering och testresultat byggts upp, samt viktiga studier genomförts och informationsmaterial tagits fram. Nordsyns Effektprojekt visar att marknadskontrollen är mycket kostnadseffektiv, särskilt när länder samarbetar. Resultat från studier och informationsmaterial från Nordsyn kan med fördel användas även av övriga EU/EES-länder för att förbättra marknadskontrollen. Denna slutrapport presenterar kortfattat Nordsyn 2013-2015. Mer information, delrapporter och informationsmaterial finns på www.norden.org/nordsyn/pub
Publikationsnummer
2016:902