Policy Brief: Stillahavsostron – en ny nordisk livsmedelsresurs och underlag för turism

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Stillahavsostronet har sedan 2007 etablerat sig i de nordiska kustvattnen. Arten anses som främmande, invasiv och därmed oönskad. Täta bestånd kan leda till ändringar i bottenhabitat. Samtidigt är detta en av världens största odlingsarter, och det blir gradvis större fokus på att den också är en resurs. Bättre kunskap behövs om ostronets effekter på ekosystemen samt utveckling av bestånds- och spridningsmodeller. Inom utvecklingen av företagsverksamhet med fokus på ostron ser vi framför oss ett samspel mellan olika sektorer som turism, gastronomi, hotellverksamhet etc. För att kunna realisera den kommersiella potentialen är det viktigt att utreda egendomsrätten till resursen och etablera en förvaltning som möjliggör skörd och omsättning av ostron. Mattrygghet är ett prioriterat område som är viktigt för konsumenternas tillit till ostron och för att säkra trygg och hälsosam sjömat.
Publikationsnummer
2019:017