Sektorprogram - Fiskeri och havsbrug, jordbruk, livsmedel och skogsbruk

Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2016

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Finland är ordförande i Nordiska ministerrådet 2016. Huvudteman för ordförandeskapetär vatten, natur och människor. Dessa teman stöder målen attavlägsna gränshinder mellan de nordiska länderna, främja digitaliseringoch stärka de nordiska ländernas gemensamma inflytande i internationellasammanhang.
Publikationsnummer
2016:746