Status för mobiliteten i Norden

Nordiska ministerrådets aktiviteter för ökad rörlighet över de nordiska gränserna

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Rapporten genomgår arbetet inom Nordiska ministerrådet med fokus på mobilitet över de nordiska gränserna. Mobilitet definieras som rörelse över gränser i Norden av människor, kapital, varor och tjänster. Sammanställningen bygger på en insamling av material från de olika sektorerna inom ministerrådet. Rapporten innehåller också relevant statistik om mobilitet i Norden.
Publikationsnummer
2018:768