144. Linda Modig (Huvudinlägg)

Information

Typ
Huvudinlägg
Tal nummer
144
Person
Speaker role
Presidiet
Datum

Ärade president och kära kollegor! Gränsregionerna har drabbats hårt under coronapandemin. Enligt de opinionsundersökningar som Gränshinderrådet har gjort har fyra av fem som bor och jobbar i gränsregionerna, till exempel i min egen hembygd Tornedalen, upplevt att deras möjligheter att färdas över gränserna har blivit kraftigt inskränkta under pandemin. Nordborna är, diplomatiskt uttryckt, inte imponerade av det nordiska samarbetet under coronapandemin.

Detta visar också den färska opinionsundersökning som Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet alldeles nyligen gjorde och som är publicerad här i en kortversion. Här menar endast 13 procent att det nordiska samarbetet under pandemin har fungerat bra eller väldigt bra. Bland dem i den här undersökningen som menade att samarbetet har fungerat dåligt eller rentav väldigt dåligt tyckte de flesta att det som vi i de nordiska länderna borde ha gjort bättre under pandemin var att göra det enklare för dem som bor eller jobbar i gränsregionerna.

Den ursprungliga idén med det här medlemsförslaget var att rekommendera de nordiska regeringarna att sätta upp en samnordisk utredning för att analysera hur gränshinder kan motverkas och hur gränsstängningar i Norden kan förhindras vid krissituationer. Kort efter att vi väckte förslaget beslöt dock samarbetsministrarna att låta genomföra en strategisk genomlysning av nordiskt samarbete under kristider – det vi numera kommer att kalla Enestamrapporten – där de beslut som har påverkat den fria rörligheten i Norden kommer att vara i fokus.

Vi kommer att få ta del av rekommendationerna i utredningen i eftermiddag, och det är konstruktivt att nu blicka framåt och verkligen dra lärdomar av coronakrisen. Presidiet har därför omformulerat rekommendationen till mer specifika ämnen när det gäller gränshinder. Det handlar om att förstärka Gränshinderrådets mandat och roll och om att etablera ett permanent gränsregionalt statistiksamarbete.

När det gäller Gränshinderrådet har samarbetsministrarna inlett arbetet med att ta fram ett nytt mandat för Gränshinderrådet för perioden från 2022 till 2024. Presidiet föreslår att Nordiska rådet backar upp arbetet och förespråkar samtidigt att Gränshinderrådet får en större roll – en tyngre roll. Vad gäller statistiken har vi inte minst under pandemin sett vilket bra verktyg det hade varit om det funnits. Presidiet har därför återigen understrukit ett av Nordiska rådets tidigare inspel till handlingsplanen i ministerrådets budget, nämligen att understryka vikten av och kopplingen till samarbetet om statistik när det gäller arbetet mot gränshinder.

Ärade president! Vi måste lära av coronakrisen. Vi måste förstärka arbetet mot gränshinder. Därför föreslår presidiet att Nordiska rådet godkänner betänkandet.