145. Stein Erik Lauvås (Innlegg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
145
Speaker role
Den Socialdemokratiska Gruppen
Datum

Medlemsforslaget fra Midtengruppen er skrevet som en konsekvens av de mange negative konsekvensene som grensestengingene under koronapandemien medførte. Mange har kjent det på kroppen, og de fleste av oss kjenner noen som har følt det på kroppen. 

Som det står i medlemsforslaget, er den frie bevegeligheten - mobiliteten - kjernen i hele det nordiske samarbeidet. Når det bryter sammen, blir det problematisk for mange.

Pandemien har i enda tydeligere grad vist oss hvor viktig det er å styrke grensehinderarbeidet, for hvis Norden skal være den mest integrerte regionen i verden i 2030, må forslagene som kan sørge for at vi får en sikker og trygg økt mobilitet, komme på plass . Vi må senke - redusere - antallet grensehindringer.

Nå har vi fra Den sosialdemokratiske gruppen framsatt et forslag om å styrke grensehinderarbeidet gjennom  styrke grensekomiteene. Grensekomiteene gjør en meget solid innsats med å drive fram prosjekter på tvers av våre nordiske land. Jeg vil gå så langt som å si at uten grensekomiteene vil vår jobb som parlamentarikere i Nordisk råd bli nesten helt umulig. De er vår forlengede arm ut til samarbeidet på regionalt og lokalt nivå. Det er grensekomiteene som på mange måter utgjør det som Helsingforsavtalen bygger på, folk-til-folk-samarbeid på tvers av grensene i Norden.

Så vi i Den Sosialdemokratiske gruppen støtter forsalget.