147. Pål Jonson (Inlägg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
147
Person
Speaker role
Den konservativa gruppen
Datum

Fru president! Jag är av uppfattningen att man ska kalla en spade en spade. Pandemin har varit det största bakslaget för nordiskt samarbete sedan andra världskrigets slut. Det har varit en mycket tung och krävande tid för oss som tror på det nordiska samarbetet. Inte minst har det varit det eftersom pandemin har slagit mot själva kungstanken i det nordiska samarbetet, nämligen den fria rörligheten inom Norden.

Därför är Mittengruppens förslag, som ju syftar till att säkra den fria rörligheten i Norden i krissituationer, mycket viktigt och angeläget i ljuset av de lärdomar vi kan dra av de senaste 18 månaderna. Det finns naturligtvis många offer i en pandemi som på global nivå har skördat över 5 miljoner människoliv, men ett av dem är just tilliten till det nordiska samarbetet i allmänhet och till den nordiska rörligheten i synnerhet. Därför är det mycket viktigt att vi nu kraftfullt fördjupar och effektiviserar det nordiska samarbetet.

Helt uppenbart har det funnits brister under den här pandemin när det kommer till att hantera sådana konsekvenser som informationsdelning när det gäller möjligheten att röra sig över gränserna och veta vilka regler som gäller. Jag håller helt med ledamoten Lauvås inlägg beträffande den centrala roll som våra gränskommittéer har. Deras arbetsbelastning vad gäller förfrågningar har alltså ökat med någonstans mellan 150 och 400 procent, och de utgör mycket av kärnan i det som möjliggör den nordiska rörligheten.

Avslutningsvis, fru president, kommer vi inte ifrån den bredare frågeställningen kopplat till de stängda gränserna, nämligen att de nordiska länderna har valt att hantera pandemin på väldigt olika sätt. Vi har sett konsekvenserna av detta rent statistiskt; tyvärr går det elva döda svenskar på en död norrman. Jag tror att det finns mycket viktiga lärdomar att dra. Dels handlar det om hur vi hanterar och förebygger nya kriser, som pandemier, dels handlar det – precis som Mittengruppens förslag understryker – om att vi måste lära oss att ha ett fungerande samhälle under en kris.

Den konservativa gruppen ger sitt stöd till Mittengruppens förslag.