191. Jens Stoltenberg (Svar på replik)

Information

Typ
Svar på replik
Tal nummer
191
Speaker role
NATO
Datum

Det korte svaret er at vi ser veldig positivt på det nordiske forsvarssamarbeidet. Det er jo et samarbeid mellom dels land som er innenfor NATO og dels land som er utenfor NATO. Dermed mener vi også at det styrker samarbeidet mellom NATO og Sverige/Finland. Vi ser at det er mer felles øvelser, mer trening og mer samarbeid i forhold til det å kunne få systemer for kommunikasjon - håndtere kriser. Så vi er sterke tilhengere av det nordiske forsvarssamarbeidet. Det har en verdi i seg selv, men det har også den bonus at det bidrar til å styrke samarbeidet mellom NATO og nære partnere som Finland og Sverige.