193. Jens Stoltenberg (Svar på replik)

Information

Typ
Svar på replik
Tal nummer
193
Speaker role
NATO
Datum

Vi har jo alltid sagt at i det høye nord skal vi ha lav spenning, og det er fortsatt et mål. Så er utfordringen: Hvordan får vi det til når vi ser en betydelig militær  oppbygging? Vi ser det først og fremst fra Russlands side, med nye våpensystemer i nordflåten, men også nye rakettsystemer og at de bruker nordområdene mye til å teste ut nye våpensystemer. Vi ser mange flere ubåter også operere i de nordlige havområdene.

Jeg tror grunnleggende sett vi skal gjøre det som vi prøver å gjøre i Europa og for øvrig: Det er å være tydelige og faste, vise nærvær, vise at dette er områder hvor vi også har rett til å operere. Det er jo flere NATO-land som er arktiske land, og partnerne Finland og Sverige er også arktiske land. Så vi må ha tilstedeværelse, aktivitet, nærvær. En del av det vi gjør i NATO, og som er en grunn til at vi er opptatt av at man må investere mer i forsvar, er at vi trenger kapasiteter som kan operere langt i nord. Det er havgående skip, det er kampfly, det er sensorer, og det er gjerne dyrt og krevende utstyr som vi investerer i.

Samtidig skal vi fortsette med å prøve og samarbeide, og mens vi sliter med samarbeidet mellom NATO og Russland på de fleste områder, er det faktisk slik at i nord får vi det fortsatt til. Vi har Arktisk råd, som fungerer og er en viktig plattform for samarbeid om miljø om mange andre spørsmål. Vi har Barents-samarbeidet, som nylig hadde møte i Tromsø med utenriksminister Lavrov, der vi samarbeider om mange ting. Så vi får til et samarbeid med russerne i nord om miljø, om søk og redning, om folk-til-folk-samarbeid. Grunnleggende sett tror jeg vi må fortsette med det, men også vise vårt nærvær, ikke oppleve at noen havområder, noen områder i nord, blir områder der vi ikke kan operere, når det er internasjonalt farvann eller våre egne farvann.

Så det er kort fortalt tilstedeværelse -  fasthet, og å fortsette med å strebe etter den dialogen vi ser faktisk foregår i nord.