195. Jens Stoltenberg (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
195
Speaker role
NATO
Date

På norsk er det noe som heter at i nød lærer naken kvinne å spinne - jeg tror kanskje det er det samme, jeg vet ikke. Det er i hvert fall et norsk uttrykk.

Det er mange erfaringer med koronaen og covid som ikke jeg skal kommentere mens det sitter statsministre og statsråder og andre her som kan si mye mer om  enn meg - om hvordan Norden har håndtert det. Det jeg kan si, er at pandemien har minnet oss om at det er et avhengighetsforhold mellom sivil sektor og militær sektor, og den går begge veier. Vi så at militære bidro i mange NATO-land til å håndtere pandemien, til å sette opp feltsykehus, til å transportere pasienter, til å desinfisere områder. Så da det sivile helsevesenet var under det største presset, var militære kapasiteter helt avgjørende for å ta unna. Alt man kan gjøre for å planlegge, forberede at militære kan bidra mer neste gang man opplever en pandemi eller en katastrofe, er bra for NATO, og det er bra for NATOs medlemsland.

Så går det litt den andre veien. Det er klart at en av de tingene vi nå gjør i NATO, som er modernisering av NATO, er det vi kaller "resillience", motstandsdyktighet i vår sivile infrastruktur. Det handler om sikkerhet, og det handler om "supply lines", forsyningslinjer. Vi må øke bevisstheten om sårbarheten, vi må lage felles retnigslinjer og standarder i forhold til hvordan vi skal sikre en kritisk infrastruktur og forsyningslinjer. Det er en del av det programmet NATO 2030 handler om. Det handler om enhver sårbarhet, men pandemier er en del av det. Så læring og handling er de to tingene som bør komme ut av pandemien.