201. Jens Stoltenberg (Svar på replik)

Information

Typ
Svar på replik
Tal nummer
201
Speaker role
NATO
Datum

Det er en faktisk realitet at de ulike landene har valgt ulik tilknytning til EU og NATO. Og som jeg sa, jeg har vært for at f.eks. mitt eget land Norge burde vært med i EU. Det har det norske folk sagt nei til, og da må vi forholde oss til den realiteten. Jeg vet om svensker og finner som ønsker at deres land skal med i NATO, men det er ikke noe flertall for det der – i hvert fall ikke nå. Da må vi forholde oss til den realiteten.

Igjen: Jeg tror det er slik at dette må komme innenfra. Det er ikke slik at EU kan reise til Norge og overbevise Norge om å bli medlem av EU, eller NATO kan reise til Sverige og Finland og overbevise Sverige og Finland om å bli medlem av NATO. Inntil de landene på selvstendig grunnlag velger noe annet, må vi arbeide med det som utgangspunkt – at vi har valgt ulike løsninger. Da har vi egentlig fått igjen mye gjennom et veldig nært og tett samarbeid. Dette møtet er også en måte å styrke det samarbeidet på ved at vi møter både NATO-land og ikke-NATO-land i Nordisk råd.